Helsingin teknillinen oppilaitos
HIT in Wayback Machine Unix Club Stadia
HTOL

Helsingin teknillinen oppilaitos on perustettu vuonna 1881 "kehittyvän suuriruhtinaskunnan tarpeisiin". Vuonna 1885 nimi muuttui Helsingin teollisuuskouluksi ja viimein 1943 oppilaitos sai nykyisen nimensä ja 1964 käyttöönsä nykyisen päärakennuksensa Bulevardin varrella Hietalahdessa.

Alkuperäisenä toiminta-ajatuksena oli "antaa hyödyllistä koulutusta ei ainoastaan teollisuuslaitoksien ja rakennusyrityksien tuleville työnjohtajille, vaan myös valtion laitosten tarpeisiin". Niin paljon maailma ei ole reilussa sadassa vuodessa muuttunut, etteikö ajatus olisi edelleen täysin pätevä.

Tänään HTOL on paitsi vanhin myös suurin alan oppilaitos: yli 2500 opiskelijaa ja yli 300 opettajaa ja kouluttajaa. Ainoita emme ole - ns. tekuja toimii ympäri maakuntia, mutta Helsingin teknillisiä oppilaitoksia on vain yksi. Suuruuden lisäksi HTOL toimii epäilemättä myös kauneimmissa alan oppilaitostiloissa; yli satavuotiaan päärakennuksen korjaushanke on antanut opiskelulle arvoisensa puitteet.

Alan keskeisin oppilaitos sijaitsee Helsingin keskustassa

Helsingin teknillinen oppilaitos toimii useissa toimipisteissä Helsingin keskustassa. Päärakennus on Hietalahdessa. Siellä ovat hallinnon tilat sekä lähinnä yleisaineiden eli fysiikan, matematiikan, kemian ja kielten opetus. Näiden aineiden opiskelu muodostaa perustan ammattiaineille, joita opetetaan kone-, sähkö- ja rakennusosastoilla.

Teknisen alan opiskelu on tekniikkalaji - mutta kaukana tylsästä

Insinööriksi tai teknikoksi opiskelu ei ole helppoa. Siinä vaaditaan suuri määrä ahkeruutta, pitkäjänteisyyttä sekä matemaattista ajattelukykyä. Mutta tylsää se ei ole.

Vastoin yleistä luuloa ja päinvastaisista väitteistä huolimatta insinöörit ja teknikotkin ovat ihmisiä. Siksi opiskeluolot Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa on järjestetty sangen inhimillisiksi.

Oppilaitoksen opiskelijoita palvelemaan on järjestetty mm. korkeatasoiset, opintoneuvonta- ja terveydenhoitopalvelut. Lisäksi aktiivisesti toimiva oppilaskunta järjestää jatkuvasti monenlaista helpotusta ja kevennystä opiskelijan arkeen: ekskursiota, kerhotoimintaa, illanviettoja... ja tarvittaessa vaikka vippiä oppilaskunnan hätäapurahastosta.


Rehtori: Juha Kaunismaa
Apulaisrehtori: Pekka Sinivaara

Osastonjohtajat
Yleisaineiden osasto: Juha Lindfors
Koneosasto: Arto Haapaniemi
Rakennusoasto: Jukka Nivala
Sähköosasto: Pertti Tarkka
Kurssiosasto: Jarmo Perttula